Gady Amor
Mar 14, 2018

?יש רוקנ'רול בעברית

3 comments

חמי רודנר כותב:

 

אין רוקנ'רול בעברית אף פעם לא היה ולא יהיה אין רוקנ'רול בעברית לא יהיה yeah; yeah; yeah

אנ'לא אשבור חדרי מלון לא פרובקציות בעיתון לא סמים רק רוצה לישון וזה טיפה פתאטי

זה סוף הדרך בתחושה ולהקה זאת אישה קשה היא היתה הדבר האמיתי אני אותה אהבתי

אין רוקנ'רול בעברית

כולם פה חכמים ממך יפים ממך לך לישון זקן ומיותר ומי יקשיב לך לך לישון

אין רוקנ'רול בעברית

amir.tsuri
Mar 14, 2018

לא יודע אם יש רוקנ'רול בעברית, אבל בהחלט יש רוק בעברית...

 

beolga8
Mar 29, 2018

Hdudjjfkjv

© 2019 Kol California  Created by Gady Amor

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon